Byty Bulharsko

Další web používající WordPress

Cena: od 10,000€ do 250,000€
Velikost od 25 m2 do 250 m2
Další vlastnosti

V procesu koupě apartmánu v Bulharsku se jistě setkáte s pojmy akt 14, akt 15 a akt 16. Právě tyto akty jsou fáze, kterými si nemovitost prochází ve fáze výstavby až do fáze, kdy se do jednotlivých apartmánu nastěhují jejich nový majitelé.

K čemu jsou jednotlivé akty?

‎Účel aktů je zajišťovat kontrolu nad jednotlivými fázemi stavebního procesu a zajištění, aby stavební a instalační práce byly prováděny přesně dle platných právních předpisů Bulharska.

Akt 14

Akt 14 je počáteční krok kontroly stavby. Jedná se o dokument, který přijímá konstrukci budovy. Tento dokument je vydán ve fázi, kdy nemovitost dosáhla takzvané hrubé konstrukce.

Akt je důležitý, protože právě od data jeho vydání se stává vlastnictví všech objektů v budově předmětem administrativních úkonů. Se zjišťovacím úkonem se vydává také potvrzení obce.

Akt 15

Akt 15 potvrzuje, že je stavba zcela dokončena. Tento akt podepisují úředníci a jednotlivý majitelé objektů v budově.

‎‎Investor, projektant, zhotovitel a osoba odpovědná za dozor nad stavbou vytvoří státní akt o souladu stavby se schválenými investičními záměry, schválenou dokumentací staveniště, požadavky na stavební práce v souladu s články 169 a podmínkami uzavřené smlouvy. Aktem 15 je tedy budova převedena ze stavebníka na investora.‎

Akt 15 je také základem pro akt 16, který potvrzuje připravenost budovy k užívání.

‎Akt 16

Akt 16 je takzvaným provozním povolením, tedy povolení pro užívání budovy. ‎Jedná se o konečný úkon stavby a působí jako osvědčení o dokončení stavby a je možné v budově začít bydlet.

Při vydávání aktu 16 se kontroluje hned řada věcí. Jde zejména o:‎

  • ‎stanovení vlastnictví
  • kontrola, zda byla budova postavena dle schválených projektů, či bez schválených projektů
  • soupis rozdílů mezi tím co je postaveno a tím co bylo schváleno k výstavbě

Akt 16 není vydán, pokud je zjištěna nějaká nesrovnalost mezi skutečností a předem schválenými projekty. K tomuto účelu slouží dokumentace skutečného stavu. Dokumentaci skutečného stavu vypracovává zhotovitel, či osobou, která je pověřena investorem. Jedná se o nedílnou součást stavebních dokladů.

Pokud nemovitost nezíská všechny akty, může to znamenat, že:

  • nastal rozpor mezi schválenými projekty a skutečným stavem
  • je možné, že byla nemovitost postavena bez patřičné stavební dokumentace a není tak uděleno povolení k provozování

Při koupi apartmánu v Bulharsku je tedy třeba dbát ‎na kontrolu aktů, které daná nemovitost získala.

Compare